Europees Referentiekader

De niveaus van de Engelse lessen zijn volgens het europees-referentiekader ERK (Common European Framework of Reference CEF):

Europees Referentiekader:

A1: Kan zichzelf voorstellen en eenvoudig communiceren als de ander rustig praat.
A2: Begrijpt veel voorkomende uitdrukkingen en kan over vertrouwde onderwerpen communiceren.
B1: Kan ervaringen, gebeurtenissen en dromen beschrijven en beknopt mening geven.
B2: Begrijpt kerngedachten van complexe teksten en kan vlot en spontaan communiceren.
C1: Kan moeilijke en langere teksten begrijpen en drukt zich goed uit, zonder teveel naar woorden te zoeken.
C2: Begrijpt zonder moeite alles wat hij/zij hoort of leest. Kan geschreven en gesproken bronnen samenvatten en drukt zich precies en genuanceerd uit.

Voor meer informatie over de verschillende niveaus, neem contact op met WordWise.