Proofreading

2349630643_712c43496bEngelse tekst zonder fouten

Een krachtig idee kan verloren gaan door spelfouten, kromme zinnen en vage formuleringen. Wil je de lezer blijven boeien? Dan dienen naast de puntjes op de i, een goed lopen van zinnen die de aandacht van de lezer blijven trekken.

Correctie door een expert

Wilt u dat uw (academische) teksten, scriptie of rapporten zowel op het gebied van spellen en grammatica op hoog niveau worden gebracht, uw tekst aanslaat bij uw doelgroep of dat de lezer van begin tot eind geïnteresseerd is? Laat uw tekst door een expert corrigeren.

De tekst wordt allereerst qua grammatica en spelling onder handen genomen. Vervolgens wordt gekeken naar de stijl en of de zinnen vloeiend lopen. Spreekwoorden worden op een correcte manier vertaald en in de juiste context geplaatst. Na de correctie lopen wij samen de aanpassingen door of passen die gelijk aan in de tekst.

Teksten inleveren zonder vrees

Zeker als  u een belangrijke Engelse tekst moet inleveren, is het van groot belang dat hier geen fouten in zitten. Twijfelt u of uw tekst taaltechnisch goed in elkaar zit? Neem dan contact op of bel 06 – 526 073 60 en laat uw teksten controleren.